Bc. Marek Hampl

Diplomová práce

Gliomové nádorové kmenové buňky - jejich charakteristika, analýza a izolace

Glioma Cancer Stem Cells – Their Characteristic, Analysis and Isolation
Anotace:
Tato diplomová práce se věnuje nádorovým kmenovým buňkám gliomů u myší gliomové linie GL261. Cílem této práce je na základě specifických povrchových markerů charakterizovat tyto nádorové kmenové buňky, následně je pomocí těchto markerů izolovat a nakonec je analyzovat pomocí exprese ABC transportérů a molekul specifických pro kmenové buňky. Na základě tohoto výzkumu bylo zjištěno, že v buněčné linii …více
Abstract:
This thesis deals with cancer stem cells in murine glioma cell line GL261. The goal of this thesis is to characterise these cancer stem cells based on their specific surface markers, then isolate these cells via these markers and finally analyze them, especially through expression of ABC transporters and specific stem cell molecules. This research revealed, that within GL261 cell line, there are some …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Jiřina Medalová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta