Bc. Stanislav Špaček

Diplomová práce

Anlýza Remote Control Systemu společnosti Hacking Team

Analysis of Remote Control System from Hacking Team
Anotace:
Únik interních dat společnosti Hacking Team v červenci 2015 umožnil podrobit analýze do té doby utajovaný sledovací systém Remote Control System Galileo. Tato práce popisuje techniky používané systémem k infekci nových zařízení, extrakci dat a zachování utajení a tyto srovnává s jejich ekvivalenty v oblastech hromadně šířeného malwaru a Advanced Persistent Threat. Aby bylo možné provést srovnání, jsou …více
Abstract:
Internal data leakage of the company Hacking Team in July 2015 enabled a thorough analysis of their secret surveillance system Remote Control System Galileo. This paper describes the techniques used by the system to infect new devices, data extraction and preservation of confidentiality, than compares these with their equivalents in mass-borne malware and Advanced Persistent Threat. In order to make …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 6. 2016
  • Vedoucí: RNDr. Martin Drašar, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Martin Husák

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informatika / Počítačové sítě a komunikace

Práce na příbuzné téma