Lucie MELICHÁRKOVÁ

Bakalářská práce

Suprasegmentální aspekty v přirozené řeči

Suprasegmental aspects in natural speech
Abstract:
This bachelor's thesis will deal with suprasegmental aspects of English in natural speech. The purpose of the thesis is to analyse and compare different samples of natural speech regarding the suprasegmental aspects and their connection with various communicative functions. In the theoretical part terms such as stress, intonation, rhythm, tone and pitch will be described. Disorders of communication …více
Abstract:
Tato bakalářská práce bude řešit suprasegmentální aspekty anglického jazyka v přirozené řeči. Účel této práce je zanalyzovat a porovnat různé vzorky přirozené řeči s ohledem na suprasegmentální aspekty a jejich spojitost s různými komunikačními funkcemi. V teoretické části budou popsány termíny jako přízvuk, intonace, rytmus, tón a výška. Budou diskutovány poruchy komunikace, např. parazirní slova …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 6. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Naděžda Stašková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MELICHÁRKOVÁ, Lucie. Suprasegmentální aspekty v přirozené řeči. Plzeň, 2017. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta pedagogická

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.