Bc. Miloslava Kabíčková

Diplomová práce

Impakt lokálních zdrojů alternativní energie na rozvoj regionu a životní prostředí

Impact of the local sources of alternative energy to the region development and environment
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá vlivem alternativních zdrojů energie na region a životní prostředí v místě své lokace. Výzkum byl zaměřen na tři konkrétní bioplynové stanice ve spojení s problematikou hluku. Výsledkem práce je zjištění, že protihluková opatření jsou u BPS nutná a významná. V závěru práce jsou navržena opatření pro snížení akustické zátěže u zkoumaných BPS za účelem udržitelného rozvoje …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the alternative energy sources impact on the region and the environment in its location. The research have been focused on the three particular biogas plants in relation with the noise issues. The main result of this work is the findings that the noise protection measures are indeed necessary and significant for the biogas plants. At the end of the work there are proposed …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Michael Pondělíček, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Magisterský studijní program / obor:
Regionální rozvoj / Management rozvoje měst a regionů