Bc. Andrea Vincencová

Diplomová práce

Management podnikového financování u veřejných výzkumných institucí

Management of corporate finance at public research institutions
Anotace:
Diplomová práce se zabývá financováním veřejných výzkumných institucí a čerpáním poskytnutých finančních prostředků ke splnění všech úkolů naplánovaných v projektech a grantech. V první části jsou popisovány teoretické poznatky z oblasti managementu a charakteristiky veřejných výzkumných institucí. Ve druhé části jsou tyto poznatky aplikované na konkrétní veřejnou výzkumnou instituci. Na základě zhodnocení …více
Abstract:
This thesis deals with the funding of public research institutions and drawing on funds provided to meet all tasks scheduled in projects and grants. In the first section the theoretical knowledge of management and characteristics of public research institutions are examined. The second part contains the application of the knowledge to specific public research institution. On the basis of the evaluation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Vladimír Ezr, CSc.
  • Oponent: Ing. Jana Kotěšovcová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance