Theses 

Obrazový slovník gymnastického názvosloví jako didaktická pomůcka pro studenty Střední pedagogické školy v Hradci Králové – Bc. Jiří Procházka

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Jiří Procházka

Bakalářská práce

Obrazový slovník gymnastického názvosloví jako didaktická pomůcka pro studenty Střední pedagogické školy v Hradci Králové

Picture Dictionary of Gymnastic Terminology as a Didactic Material for Students of High Pedagogy School in Hradec Králové

Anotace: Práce má ve své první části představit přehled problematiky sluchového postižení. Zabývá se stručně sportem, kulturou, péčí a vzdělávacími přístupy u osob se sluchovým postižením. V praktické části je proveden výzkum, který zjišťuje efektivnost využití obrazového didaktického materiálu pro výuku názvosloví gymnastických pojmů u studentů se sluchovým postižením.

Abstract: The thesis deals with of the issues of hearing impairment in the first part. Describe briefly the sport, culture, care and educational approaches for people with hearing disabilities. The practical part of thesis contains research. It show the effectivity of the use of ilustrative teaching materials for teaching gymnastics terminology concepts for students with hearing impairments.

Klíčová slova: Sluchově postižení, vzdělávací přístupy, znakový jazyk, znakovaná čeština, bilingvismus, monolingvismus, bikulturalismus, monokulturalismus zásady edukace osob se sluchovým postižením, pohyb, sport, tělesná výchova

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 2. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Lenka Hricová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 5. 2019 23:09, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz