Mgr. et Mgr. Jakub Fučík, Ph.D.

Disertační práce

Vývoj konceptu současné revoluce ve vojenských záležitostech

Development of the Concept of Contemporary Revolution in Military Affairs
Anotace:
Disertační práce je pojata jako komparativní případová studie zaměřená na podobu současné revoluce ve vojenských záležitostech ve Spojených státech amerických, Sovětském svazu/ Ruské federaci a Čínské lidové republice. Cílem je vymezit, jak tyto státy přistupují ke konceptu současné RMA a jaké prvky se snaží etablovat. Disertační práce analyzuje strategické důvody vybraných států pro implementaci současné …více
Abstract:
The dissertation thesis is conceived as a comparative case study focused on the form of the current revolution in military affairs in the United States of America, the Soviet Union / Russian Federation and the People's Republic of China. The aim is to define how these countries approach the concept of the current RMA and what elements they are trying to establish. The dissertation analyzes strategic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 11. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 1. 2018
  • Vedoucí: doc. PhDr. Zdeněk Kříž, Ph.D.
  • Oponent: prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D., doc. Ing. Jaroslav Varecha, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Doktorský studijní program / obor:
Mezinárodní teritoriální studia (čtyřleté) / Mezinárodní vztahy