Bc. Kučerová Kučerová

Diplomová práce

Dotační systém prevence kriminality Ministerstva vnitra České republiky

Grant system for crime prevention of the Ministry of the Interior of the Czech Republic
Anotace:
Tato diplomová práce bude pojednávat o problematice dotačního systému prevence kriminality a vybranými projekty v této oblasti se zaměřením na správní obvody obcí s rozšířenou působností Kralupy nad Vltavou a Most. Tato práce bude blíže popisovat, jak probíhá dotační řízení, jaké orgány a dokumenty jsou součástí tohoto procesu. Cílem této diplomové práce bude zhodnotit efektivitu programů prevence …více
Abstract:
This diploma thesis will deal with the issue of the subsidy system of crime prevention and selected projects in this area, focusing on the administrative districts of the municipalities of Kralupy nad Vltavou and Most. This thesis will describe in more detail how the subsidy procedure is carried out, what authorities and documents are part of this process. The aim of this thesis will be to evaluate …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2022
  • Vedoucí: doc. Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Petr Klíma, MPA

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: AMBIS vysoká škola, a.s.