Monika MALÍNKOVÁ

Bachelor's thesis

Vliv pamlskové vyhlášky (vyhláška č.282/2016) na zdravé stravování dětí a sledovanost svačinek žáků ve vybraných základních školách

Influence of "dainty" regulation (Regulation No. 282/2016) on children's healthy eating and monitoring of pupils' snacks in selected primary schools
Abstract:
Cílem bakalářské práce bylo prostřednictvím dotazníkového šetření zjistit, zda se díky pamlskové vyhlášce děti lépe stravují. Zmapovat, jestli si děti svačiny nosí z domova, kupují si samy v obchodech nebo školní jídelna nabízí zdravé svačiny, které připravuje, a zda jsou školy zapojeny do projektu EU a ČR na podporu zdraví " Ovoce a zelenina do škol" a "Mléko do škol". K dotazníkovému šetření byli …more
Abstract:
The aim of this bachelor thesis was to find out by means of questionnaires whether pupils eat more healthily and have better eating habits owing to the "dainty" regulation. The aim was also to detect whether pupils bring their snacks from home, buy them in shops or make use of school canteen which offers its own healthy snacks. Another intention was to find out whether Czech schools are involved in …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 5. 2019

Thesis defence

 • Supervisor: RNDr. Jana Krejsová

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

MALÍNKOVÁ, Monika. Vliv pamlskové vyhlášky (vyhláška č.282/2016) na zdravé stravování dětí a sledovanost svačinek žáků ve vybraných základních školách. Č. Budějovice, 2019. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta
 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses r8v81g r8v81g/2
2. 5. 2019
Folders
Files
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
2. 5. 2019
Bulanova, L.
3. 5. 2019
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.