Ing. Jan Chytráček

Bachelor's thesis

Řízení zásob v podniku Vitogaz ČR s.r.o.

Inventory management in company Vitogaz ČR s.r.o.
Abstract:
Vzhledem k tomu, že řízení zásob je nedílnou součástí většiny výrobních a distribučních společností, měla by být tomuto tématu věnována velká pozornost. Bohužel tomu tak u mnoha společností není. Zbytečně jsou tak vydávány velké prostředky na skladování a logistiku. Poměrně značný, kapitál vázaný v zásobách, které leží ve skladu, by mohl být využit daleko vhodnějším způsobem, například jako investice …more
Abstract:
Whereas inventory management is an integral and important part of almoust all manufacturing and distribution companies, it should be given high attention to this subject. Unfortunately, many companies don’t make it so. They spent unnecessarily large amount of money to warehousing and logistics. The capital tied up in stock, which lies in warehouse could be used for more appropriate way, such as investments …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 4. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 6. 2012
  • Supervisor: JUDr. Josef Novák
  • Reader: Ing. Jan Novotný

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Bachelor programme / field:
Economics and Management / Business Management and Corporate Finance