Jan Králíček

Bakalářská práce

Impact of Job Creation Investment Incentives on Local Labour Market in the Czech Republic

Vliv investičních pobídek ve formě finanční podpory k tvorbě pracovních míst na lokální trhy práce v rámci České republiky
Anotace:
Cílem bakalářské práce je posouzení vlivů investičních pobídek ve formě finanční pomoci k tvorbě pracovních míst na lokální trhy práce na úrovni jednotlivých okresů České republiky, kde jsou tyto investiční projekty realizovány. Teoretická část práce nejdříve vysvětluje systém investičních pobídek v českém právu, včetně přehledu dosavadních akademických studií, které se posouzení systému pobídek věnovaly …více
Abstract:
The aim of the Bachelor’s Thesis is to assess the impact of investment incentives in the form of financial support for creation of new jobs on the local labour market at the level of individual districts of the Czech Republic where such investment projects are located. The theoretical part of the thesis first explains the system of investment incentives in Czech law, including an overview of previous …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2018
  • Vedoucí: Hana Černá Silovská
  • Oponent: Gabriela Říhová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/74304