Theses 

Impact of Job Creation Investment Incentives on Local Labour Market in the Czech Republic – Jan Králíček

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Jan Králíček

Bakalářská práce

Impact of Job Creation Investment Incentives on Local Labour Market in the Czech Republic

Vliv investičních pobídek ve formě finanční podpory k tvorbě pracovních míst na lokální trhy práce v rámci České republiky

Anotace: Cílem bakalářské práce je posouzení vlivů investičních pobídek ve formě finanční pomoci k tvorbě pracovních míst na lokální trhy práce na úrovni jednotlivých okresů České republiky, kde jsou tyto investiční projekty realizovány. Teoretická část práce nejdříve vysvětluje systém investičních pobídek v českém právu, včetně přehledu dosavadních akademických studií, které se posouzení systému pobídek věnovaly. V rámci praktické části práce je následně vliv pobídek na trh práce v okresech sledován na čtyřech ukazatelích (vliv nově vytvořených míst na počet nezaměstnaných, rozdíl v mzdách, mzdová úroveň, podíl místních zaměstnanců, dlouhodobé udržení nově vytvořených míst). Práce využívá mimo sekundárních informačních zdrojů taktéž data získaná v rámci primárního výzkumu uskutečněného prostřednictvím dotazníku a pohovoru, jehož prostřednictvím bylo osloveno 45 společností. Práce následně prezentuje výsledky a kriticky je hodnotí v souvislosti s navrhovanou vládní novelou zákona o investičních pobídkách. V tomto směru práce přispívá k současné diskuzi ohledně vhodného zaměření investičních pobídek v České republice.

Abstract: The aim of the Bachelor’s Thesis is to assess the impact of investment incentives in the form of financial support for creation of new jobs on the local labour market at the level of individual districts of the Czech Republic where such investment projects are located. The theoretical part of the thesis first explains the system of investment incentives in Czech law, including an overview of previous academic studies that have been carried out to assess effects of investment incentives. Within the empirical part of the thesis, the impact of incentives on local labour market in districts is then analysed using four indicators (impact of created jobs on the number of unemployed persons, wage levels, ratio of locally hired workers, and survival of created jobs in the long term). In addition to the secondary information sources, the thesis also uses primary data obtained by a survey conducted through a questionnaire and a follow-up interview, which addressed 45 companies. The thesis then presents results and their assessment with respect to current Government proposal to amend the Act on Investment Incentives. In this way, the thesis adds to the currently ongoing discussion about goals of investment incentives in the Czech Republic.

Klíčová slova: Investiční pobídky, Veřejná podpora, Nezaměstnanost, Regionální trhy práce

Keywords: State aid, Unemployment, Regional Labour Markets, Investment incentives

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2018
  • Vedoucí: Hana Černá Silovská
  • Oponent: Gabriela Říhová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/74304

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 5. 2019 15:19, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz