Jan Králíček

Bachelor's thesis

Impact of Job Creation Investment Incentives on Local Labour Market in the Czech Republic

Vliv investičních pobídek ve formě finanční podpory k tvorbě pracovních míst na lokální trhy práce v rámci České republiky
Abstract:
Cílem bakalářské práce je posouzení vlivů investičních pobídek ve formě finanční pomoci k tvorbě pracovních míst na lokální trhy práce na úrovni jednotlivých okresů České republiky, kde jsou tyto investiční projekty realizovány. Teoretická část práce nejdříve vysvětluje systém investičních pobídek v českém právu, včetně přehledu dosavadních akademických studií, které se posouzení systému pobídek věnovaly …more
Abstract:
The aim of the Bachelor’s Thesis is to assess the impact of investment incentives in the form of financial support for creation of new jobs on the local labour market at the level of individual districts of the Czech Republic where such investment projects are located. The theoretical part of the thesis first explains the system of investment incentives in Czech law, including an overview of previous …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 12. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 6. 2018
  • Supervisor: Hana Černá Silovská
  • Reader: Gabriela Říhová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/74304