Eva Štíchová, BA (Hons)

Bakalářská práce

Gender in ‘The Little Mermaid’

Gender in ‘The Little Mermaid’
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá zobrazením gender v pohádkách, konkrétně v pohádce ‘Malá mořská víla’ H. Ch. Andersena. První kapitola se zaměřuje na rozdíly mezi lidovým příběhem a pohádkou v kontextu Andersonova příběhu. Druhá kapitola nastiňuje děj ‘Malá mořská víla’ a nabízí přehled tradičních intepretací. Analýza ‘Sněhurky’ (bratři Grimmové) a koncept gender v této pohádce (Gilbert a Gubar) slouží …více
Abstract:
This dissertation focuses on the portrayal of gender in fairy tales, particularly on H. C. Andersen's ‘The Little Mermaid’. The first chapter discusses the differences between folk and fairy tales in the context of Andersen's tale. The second chapter offers an outline of the plot as well as an account of conventional interpretations of ‘The Little Mermaid’. The dissertation takes its bearings from …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 6. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2018
  • Vedoucí: MA Gregor Kalinowski, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Richard Olehla, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: AKCENT College