Mgr. Veronika Lokajíčková, Ph.D.

Disertační práce

Příležitosti k rozvíjení kompetence k učení ve výuce zeměpisu

Opportunities to Develop Learning Competency in Geography Instruction
Anotace:
Disertační práce je zaměřena na problematiku příležitostí k rozvíjení kompetence k učení ve výuce zeměpisu. V teoretické části vymezujeme klíčové pojmy, jako jsou kompetence k učení, příležitosti k učení, výukové situace a učební úlohy. Definujeme zastřešující konstrukty produktivní kulturu vyučování a učení a kvalitu výuky v obsahově zaměřeném přístupu. V empirické části představujeme náš výzkum jako …více
Abstract:
The dissertation thesis focuses on the topic of opportunities to develop learning competency in Geography instruction. In the theoretical part, we define the key terms of the thesis, such as learning competency, opportunities to learn, classroom situations and learning tasks. In addition, we define some relevant constructs, namely “new” (productive) culture of teaching and learning and instructional …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. PhDr. Mgr. Tomáš Janík, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Tomáš Svatoš, Ph.D., doc. PaedDr. Petr Urbánek, Dr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta