Mgr. Veronika Lokajíčková, Ph.D.

Doctoral thesis

Příležitosti k rozvíjení kompetence k učení ve výuce zeměpisu

Opportunities to Develop Learning Competency in Geography Instruction
Abstract:
Disertační práce je zaměřena na problematiku příležitostí k rozvíjení kompetence k učení ve výuce zeměpisu. V teoretické části vymezujeme klíčové pojmy, jako jsou kompetence k učení, příležitosti k učení, výukové situace a učební úlohy. Definujeme zastřešující konstrukty produktivní kulturu vyučování a učení a kvalitu výuky v obsahově zaměřeném přístupu. V empirické části představujeme náš výzkum jako …more
Abstract:
The dissertation thesis focuses on the topic of opportunities to develop learning competency in Geography instruction. In the theoretical part, we define the key terms of the thesis, such as learning competency, opportunities to learn, classroom situations and learning tasks. In addition, we define some relevant constructs, namely “new” (productive) culture of teaching and learning and instructional …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 6. 2015
  • Supervisor: doc. PhDr. Mgr. Tomáš Janík, Ph.D.
  • Reader: doc. PhDr. Tomáš Svatoš, Ph.D., doc. PaedDr. Petr Urbánek, Dr.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta