Bc. Dominika Žitníková

Master's thesis

Czech Version of the Perseverative Thinking Questionnaire: Perseverative Thinking as a Transdiagnostic Process

Czech Version of the Perseverative Thinking Questionnaire: Perseverative Thinking as a Transdiagnostic Process
Abstract:
Transdiagnostický přístup se zaměřuje na témata společná pro více druhů psychických poruch, přičemž perseverativní myšlení je považováno za jeden z transdiagnostických procesů. Perseverativní myšlení je definováno jako (1) opakující se, intruzivní a obtížně kontrolovatelné, (2) neproduktivní a (3) zabírající podstatnou část mentální kapacity. Dotazník perseverativního myšlení (PTQ) byl přeložen do …more
Abstract:
Transdiagnostic approach is focused on what various psychological disorders have in common, while perseverative thinking was established as one of the ultimate transdiagnostic processes. Perseverative thinking is defined as (1) repetitive, intrusive and hard to disengage from, (2) unproductive and (3) capturing mental capacity. The Perseverative Thinking (PTQ) was translated into Czech language and …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 5. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 19. 6. 2017
  • Supervisor: doc. Mgr. Lenka Lacinová, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Ondřej Bouša

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Master programme / field:
Psychology / Psychology

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.