Bc. Dominika Žitníková

Master's thesis

Czech Version of the Perseverative Thinking Questionnaire: Perseverative Thinking as a Transdiagnostic Process

Czech Version of the Perseverative Thinking Questionnaire: Perseverative Thinking as a Transdiagnostic Process
Anotácia:
Transdiagnostický přístup se zaměřuje na témata společná pro více druhů psychických poruch, přičemž perseverativní myšlení je považováno za jeden z transdiagnostických procesů. Perseverativní myšlení je definováno jako (1) opakující se, intruzivní a obtížně kontrolovatelné, (2) neproduktivní a (3) zabírající podstatnou část mentální kapacity. Dotazník perseverativního myšlení (PTQ) byl přeložen do …viac
Abstract:
Transdiagnostic approach is focused on what various psychological disorders have in common, while perseverative thinking was established as one of the ultimate transdiagnostic processes. Perseverative thinking is defined as (1) repetitive, intrusive and hard to disengage from, (2) unproductive and (3) capturing mental capacity. The Perseverative Thinking (PTQ) was translated into Czech language and …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2017
  • Vedúci: doc. Mgr. Lenka Lacinová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Ondřej Bouša

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Master programme / odbor:
Psychology / Psychology

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.