Theses 

Styly výchovy v rodině – Bc. Andrea Lojdová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Andrea Lojdová

Bakalářská práce

Styly výchovy v rodině

Parenting styles

Anotace: Hlavním tématem této bakalářské práce jsou styly výchovy v rodině a jejich identifikace v rodinách. Bakalářská práce je tvořena teoretickou a empirickou částí. Teoretická část obsahuje objasnění pojmů výchova v rodině a styly výchovy v rodině. Výchova v rodině je velmi důležitý životní proces, proto je potřeba jí věnovat velkou pozornost. Rodiče mají při výchově svých dětí specifické postupy. Z tohoto důvodu byly styly výchovy v rodině mnoha výzkumníky rozděleny a pojmenovány. Součástí této práce jsou modely autorů, které mají svými myšlenkami vliv na další výzkumníky. Empirická část pojednává o stylech, které se v rodině podle modelu devíti polí v současné době nejvíce vyskytují. Dalším cílem je zjistit, který styl výchovy převažuje u žen – matek a mužů – otců.

Abstract: The aim of this bachelor thesis are the parenting styles. This thesis deals with identification parenting styles in families. The bachelor thesis has got a theoretical part and an empirical part. The concepts – an upbringing in families and parenting styles – are explained in the theoretical part. The upbringing in families is very important process in our lifes. It is important to pay an attention to this theme. All of parents have got specific procedures during the education their children. That is the reason why styles was divided by some researchers. This thesis contains models of parenting styles by authors whose ideas have got the influence on the othe researchers. The empirical part deals with parenting styles in the model of nine fields which are the most preffer by parents in present time. Other goal is a determination the parenting style what women – mothers prefer and the style what men – father prefer.

Klíčová slova: výchova, rodina, styly výchovy v rodině, rodiče, matka, otec, dítě, family, upbringing, parenting styles, parents, mother, father, child

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Tereza Vychopňová
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Klára Harvánková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 5. 2019 09:01, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz