Kateřina MAŇASOVÁ

Bachelor's thesis

Richard E. Byrd: a Life Story

Richard E. Byrd: a Life Story
Abstract:
This bachelor thesis deals with the personality of an American adventurer, explorer and aviator, Richard E. Byrd. The aim of this thesis is to describe and evaluate the existing knowledge about the most important events of his life, his achievements and pioneering visions. It further focuses on the legacy he left to aviation history and to the development of polar science and polar exploration, which …viac
Abstract:
Tato bakalářská práce pojednává o americkém dobrodruhovi, badateli a aviatikovi Richardu E. Byrdovi. Cílem této práce je popsat a zhodnotit dosavadní poznatky o nejdůležitějších událostech jeho života, jeho dosažených výsledcích a průkopnických vizích. Práce se dále zaměřuje na dědictví, jež zanechal historii letectví a rozvoji polární vědy a polárnímu průzkumu, které nám umožňují pochopení a předvídání …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2015
Zverejniť od: 13. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: doc. PhDr. Miroslav Černý, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MAŇASOVÁ, Kateřina. Richard E. Byrd: a Life Story. Ostrava, 2015. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 13.5.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 13. 5. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta

University of Ostrava

Faculty of Arts

Bachelor programme / odbor:
Philology / English for Business

Práce na příbuzné téma