Ing. Yulia Dzutseva

Master's thesis

Financial Recovery of the Enterprise as a Bankruptcy Procedure

Financial Recovery of the Enterprise as a Bankruptcy Procedure
Abstract:
Tato diplomová práce si klade za cíl analyzovat teorii krizového řízení a finanční rehabilitaci podniku na příkladu stavební firmy LLC «StroyUniversal». Otázkou je, jak společnost finančně zlepšit tak, aby se nedostala do velkých dluhů a nemohla na ní pracovat. V důsledku toho stojí za to hledat vzhled zbytečného plýtvání společností a způsoby, jak se dostat z dluhů a zůstat na vodě. Jako výsledek …more
Abstract:
This master thesis aims to analyse the theory of crisis management and financial rehabilitation of the enterprise using the example of the construction company LLC «StroyUniversal». The question is how to improve the company financially so that it does not go into huge debts and is able to work on. Consequently, it is worth looking for appearance of unnecessary waste of the company and ways to get …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 5. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 6. 2019
  • Supervisor: Mgr. Ing. Dominik Stroukal, Ph.D.
  • Reader: Ing. Petr Mach, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Master programme / field:
Economics and Management / Business Management and Corporate Finance

Theses on a related topic