Bc. Tomáš Zima

Bakalářská práce

Vliv e-čtení na vnímání textu

The impact of e-reading on the text perception
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá procesem čtení elektronického textu a jeho vlivem na kognitivní a fyzické funkce člověka. Teoretická část práce definuje proces čtení a elektronický text. Dále se teoretická část věnuje vlivu elektronického čtení na fyzické a psychické zdraví člověka, přístup ke čtení, rychlost čtení, porozumění obsahu čteného textu, kognitivní učení a paměť. Praktickou část práce tvoří vzorek …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the process of reading electronic text and its influence on human cognitive and physical function. The theoretical part gives a definition of reading process and electronic text. The theoretical part also deals with the impact of electronic reading on human physical and mental health, on attitude to reading, speed of reading, understanding the contents of the text, cognitive …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 2. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 2. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Tomáš Bouda
  • Oponent: PhDr. Michal Lorenz, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta