Barbara Weichselbaumer

Master's thesis

Intellectual Capital in hospitals- Opportunities and limitations of external intellectual capital reporting

Intellectual Capital in hospitals- Opportunities and limitations of external intellectual capital reporting
Abstract:
Nemocnice, stejně jako ostatní na know-how intenzivní organizace jsou dnes více než kdy předtím závislé na intelektuálním kapitálu ( IC ) . IC se skládá z nehmotných zdrojů znalostí používaných pro tvorbu hodnoty pro klíčové zúčastněné strany. Skládá se z lidských , strukturálních a relačních zdrojů a stává se často klíčovým bodem pro udržitelnou konkurenční výhodu. Příslušná hodnota se obvykle neprojeví …more
Abstract:
Hospitals, like other knowledge-intensive organizations are today more dependent than ever before on intellectual capital (IC). lC consists of non-physical sources of knowledge used for value creation for key stakeholders. It comprises of human, structural and relational capital and becomes more often the key point for sustainable competitive advantage. The respective value is generally not reflected …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 12. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 11. 2013
  • Supervisor: Ludmila Štěrbová
  • Reader: Vladan Antonovič

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/39232