Kateřina Balážová

Bakalářská práce

Portská vína - historie, současnost a technologie výroby.

Port wine - history, present and production technology
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá historií vzniku portského vína. Zaměřuje se na klimatické a půdní podmínky, které jsou nejlepší pro zrání révy vinné v této oblasti. Následně popisuje odrůdy, které jsou nejvhodnější pro výrobu tohoto vína a technologické zpracování. Přibližuje typy portských vín, které vznikají jak kupáží tak následným zráním ve sklepích Lodges. V neposlední řadě se zabývá institucí …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the history of port wine production. It is focused on climatic and soil conditions that are best for ripening grapevines in this area. Then it describes the varieties that are best suited for making this wine and processing. It describes the types of port wines that come into existence both by cuvée and following aging in the Lodges cellars. Last but not least, it deals …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Kamil Prokeš, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta

Mendelova univerzita v Brně

Zahradnická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Zahradnické inženýrství / Vinohradnictví a vinařství

Práce na příbuzné téma