Ing. Ctibor Čepička

Bakalářská práce

Orgány ochrany veřejného zájmu (Nejvyšší kontrolní úřad a Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových)

Authorities Protecting Public Interest (Supreme Audit Office and Office of the Government Representation in Property Affairs)
Anotace:
Ve svém práci jsem se zabýval orgány ochrany veřejného zájmu. Veřejný zájem je chráněn v rámci správních řízení, orgány vykonávajícími služební dohled, v rámci správního soudnictví, státními zastupitelstvími v trestních věcech, veřejným ochráncem práv či občanskými sdruženími. Podrobně jsou popsány dva orgány. Tím prvním je Nejvyšší kontrolní úřad což je nezávislý orgán, který vykonává kontrolu a posuzuje …více
Abstract:
My assignment deals with authorities protecting public interest. Public interest is protected in scope of activity of the administrative courts, prosecutions, ombudsman, administrative procedures or civil associations. My assignment recaunt two authorities - Supreme Audit Office (Nejvyšší kontrolní úřad) and Office of the Government Representation in Property Affairs (Úřad pro zastupování státu ve …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2007
  • Vedoucí: doc. JUDr. Petr Havlan, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta