Mgr. Katrin Purgerová

Rigorózní práce

Dokazování v trestním řízení – plody z otráveného stromu

Evidence in criminal proceedings - the fruit of the poisoned tree
Anotace:
Tématem této rigorózní práce je „Dokazování v trestním řízení –plody z otráveného stromu.” Cílem práce je představit různé pohledy na možnost použití důkazů, které byly získány na základě jiného nezákonného důkazu, před soudem. Výzkumná otázka, kterou se práce snaží odpovědět, je pak v návaznosti na vytyčený cíl následující: „Je možné v trestním řízení použít důkazy, které byly získány v návaznosti …více
Abstract:
The theme of this thesis is "Evidence in criminal proceedings - the fruit of the poisoned tree". The aim is to present different views on the possibility of using evidence obtained under other criminal evidence before the court. The research question that the work tries to answer then following a set goal following: "Is it possible in criminal procedure, use evidence obtained in relation to other evidence …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 7. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 2. 2017
  • Oponent: doc. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D., JUDr. Miroslav Růžička, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta