Lukáš KROB

Diplomová práce

Progresivní člunkový běh - modifikace pro lední hokej

Luc Leger test - modification for ice hockey
Anotace:
Tato diplomová práce se zaměřuje na problematiku diagnostiky vytrvalostních schopností prostřednictvím modifikovaného vytrvalostního člunkového běhu do ledního hokeje za účelem využít tento běžně používaný test např. v kopané, ragby apod. i v tomto sportovním odvětví. Práce se snaží tuto variantu testu přiblížit širší hokejové veřejnosti a klubům. V teoretické části jsou popsány poznatky o ledním hokeji …více
Abstract:
This Master´s thesis is focuses on the issue of diagnostic endurance skills trought modification of LUC LEGER test in ice hockey , to try this commonly used test for example in fotball , rugby etc., used even in this sport sector. The thesis tries this alternative test to be closer to the general hockey public and clubs .In the teoretical section are describes the knowleges of ice hocky , endurance …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 3. 2012
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jan Hnízdil, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KROB, Lukáš. Progresivní člunkový běh - modifikace pro lední hokej. Ústí nad Labem, 2012. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta