Bc. Miloš Fišar

Master's thesis

Hlasovací pravidla pohledem experimentální ekonomie

Voting rules in perspective of experimental economics
Abstract:
Předmětem diplomové práce „Hlasovací pravidla experimentální ekonomie“ je experimentální zkoumání hlasovacích pravidel veřejné volby. V první část práce se zabývá teoretickými východisky nejen hlasovacích pravidel, ale i experimentální ekonomie. Jsou také přiblíženy již dříve realizované experimenty zaměřené na veřejnou volbu. Druhá kapitola představuje provedený ekonomický experimentů. Závěrečná kapitola …more
Abstract:
The subject of the diploma thesis “Voting rules in perspective of experimental economics” is the experimental research of voting rules of public choice. The first part deals with the theoretical basis not only of the voting rules, but also of the experimental economics. There are also introduced earlier experiments aimed at public choice. The second chapter presents the realized economical experiments …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 4. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 6. 2011
  • Supervisor: doc. Mgr. Jiří Špalek, Ph.D.
  • Reader: doc. JUDr. Ivan Malý, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta