Ing. Karina Khaddad

Master's thesis

Ethical issues in marketing communication

Ethical issues in marketing communication
Abstract:
Práce popisuje hlavní etické problémy, které lze v marketingové komunikaci pozorovat v dnešní době. Jinými slovy, etické a neetické praktiky firmy provádějí ve svých strategiích, aby dosáhly svých hlavních cílů. Zvláštní pozornost je věnována hlavním teoretickým aspektům etiky v marketingových oborech. Práce je zaměřena především na „greenwashing“ - jeden z nejaktuálnějších etických problémů v marketingové …more
Abstract:
Thesis describes the main ethical issues that can be observed in marketing communication nowadays. In other words, the ethical and unethical practices firms undertake in their strategies in order to reach their main goals. Special attention is devoted to the main theoretical aspects concerning ethics in marketing fields. The work is majorly focused on the ‘greenwashing’ – one of the most present-day …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 4. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 22. 6. 2020
  • Supervisor: Ph.D. Vadim Semenenko, MBA
  • Reader: Mgr. Jitka Cirklová, M.A.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Master programme / field:
Economics and Management / Marketing Communication