Ing. Karina Khaddad

Master's thesis

Ethical issues in marketing communication

Ethical issues in marketing communication
Anotácia:
Práce popisuje hlavní etické problémy, které lze v marketingové komunikaci pozorovat v dnešní době. Jinými slovy, etické a neetické praktiky firmy provádějí ve svých strategiích, aby dosáhly svých hlavních cílů. Zvláštní pozornost je věnována hlavním teoretickým aspektům etiky v marketingových oborech. Práce je zaměřena především na „greenwashing“ - jeden z nejaktuálnějších etických problémů v marketingové …viac
Abstract:
Thesis describes the main ethical issues that can be observed in marketing communication nowadays. In other words, the ethical and unethical practices firms undertake in their strategies in order to reach their main goals. Special attention is devoted to the main theoretical aspects concerning ethics in marketing fields. The work is majorly focused on the ‘greenwashing’ – one of the most present-day …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2020
  • Vedúci: Ph.D. Vadim Semenenko, MBA
  • Oponent: Mgr. Jitka Cirklová, M.A.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Master programme / odbor:
Economics and Management / Marketing Communication