Mgr. Andrea Čalová

Bakalářská práce

Supporting English Learning in Reading Workshops

Supporting English Learning in Reading Workshops
Anotace:
Bakalářská práce se zaměří na vytvoření metodického materiálu pro učitele anglického jazyka k zakomponování čtenářských dílen do výuky. Práce bude rozdělena na část teoretickou a praktickou. Cílem teoretické části bude vymezení základních pojmů souvisejících s tématem. Součástí teorie bude tedy definování, co je to čtenářská dílna, čtenářská gramotnost a zjednodušená četba. V této části budou také …více
Abstract:
This thesis focuses on formation of methodical material for English teachers to implement Reading workshops in schooling .The thesis is divided into theoretical and practical parts. The main aim of the theoretical part is to define key concepts connected with the topic. It describes the definitions of the reading workshop, the reading literacy and the graded reader. In this part the particular educational …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2021
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/bsmza/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2021
  • Vedoucí: Mgr. Lenka Jašková
  • Oponent: Mgr. Marie Machničová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě