Theses 

Digitální marketing: případová studie užití digitálních technologií v marketingu – Tereza Vildová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Tereza Vildová

Bakalářská práce

Digitální marketing: případová studie užití digitálních technologií v marketingu

Digital marketing: a case study of the use of digital technology in marketing

Anotace: Bakalářská práce se zabývá užitím digitálních technologií v marketingu. Cílem práce je popsat a zhodnotit nástroje, které využívala společnost Sephora během své vánoční kampaně pro rok 2016. V první části se práce věnuje marketingu 21. století se zaměře-ním na digitální marketing a jeho trendy, vlastnosti, cíle a nástroje. Dále práce vymezuje sociálně sítě, webové stránky a mobilní marketing. Charakterizuje jejich jednotlivé komunikační prostředky, se kterými se následně pracuje v empirické části. V empirické části se práce zabývá popisem a analýzou digitálních nástrojů, které společnost využila během konkrétní kampaně. Na konci práce jsou uvedené výhody a nevýhody jednotlivých nástrojů s navrženým souborem doporučení pro následující kampaně společnosti.

Abstract: In this bachelor thesis I work with the use of digital technologies in marketing. The goal of the thesis is to describe and evaluate tools used in 2016 Christmas marketing campaign by the Sephora company. In the theoretic-methodical part I present 21st century marketing overview focused on digital marketing and its trends, attributes, goals and tools. Moreover, the thesis defines terms like social networks, websites and mobile marketing and characterize its communication instruments. In the application part, I focus on description and analysis of digital marketing tools used in mentioned campaign. Advantages and disadvantages of respective marketing tools and a set of recommendations for improvement are also part of this thesis.

Klíčová slova: mobilní marketing, webové stránky, digitální marketing, marketing, sociální sítě

Keywords: social networks, mobile marketing, digital marketing, marketing, websites

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2017
  • Vedoucí: Michal Šimůnek
  • Oponent: Michal Novák

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/69421


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 4. 2019 08:11, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz