Lukáš Chmela

Bakalářská práce

Aplikace poplachových bezpečnostních a tísňových systémů s využitím video verifikace

Intruder and Hold Up Alarm System Application with Video Verification
Anotace:
Bakalářská práce popisuje návrh poplachového systému s funkcí videoverifikace. Teoretická část bakalářské práce popisuje jednotlivé bezpečnostní systémy používané pro zabezpečení majetku, života a zdraví osob. Uvádí legislativní rámec dotýkající se dané oblasti a popisuje metodiku návrhu poplachového zabezpečovacího a tísňového systému a dohledového videosystému pro použití v bezpečnostních aplikacích …více
Abstract:
Bachelor's thesis describes the design of the alarm system with video verification function. The theoretical part describes the safety systems used for security of property, life and health. Presents legislative framework affecting the area and describes the methodology for design of Intruder and Hold Up Alarm System and surveillance video system for use in security applications. The practical part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2016
Zveřejnit od: 25. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Jiří Ševčík

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Chmela, Lukáš. Aplikace poplachových bezpečnostních a tísňových systémů s využitím video verifikace . Zlín, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 25.5.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 25. 5. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta aplikované informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Bezpečnostní technologie, systémy a management