Lukáš Chmela

Bachelor's thesis

Aplikace poplachových bezpečnostních a tísňových systémů s využitím video verifikace

Intruder and Hold Up Alarm System Application with Video Verification
Abstract:
Bakalářská práce popisuje návrh poplachového systému s funkcí videoverifikace. Teoretická část bakalářské práce popisuje jednotlivé bezpečnostní systémy používané pro zabezpečení majetku, života a zdraví osob. Uvádí legislativní rámec dotýkající se dané oblasti a popisuje metodiku návrhu poplachového zabezpečovacího a tísňového systému a dohledového videosystému pro použití v bezpečnostních aplikacích …more
Abstract:
Bachelor's thesis describes the design of the alarm system with video verification function. The theoretical part describes the safety systems used for security of property, life and health. Presents legislative framework affecting the area and describes the methodology for design of Intruder and Hold Up Alarm System and surveillance video system for use in security applications. The practical part …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 5. 2016
Accessible from:: 25. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 6. 2016
  • Supervisor: Ing. Jiří Ševčík

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Chmela, Lukáš. Aplikace poplachových bezpečnostních a tísňových systémů s využitím video verifikace . Zlín, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 25.5.2016

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 25. 5. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Applied Informatics

Bachelor programme / field:
Engineering Informatics / Security Technologies, Systems and Management