Bc. Romana Jiráčková

Bakalářská práce

Rodičovský příspěvek z pohledu aktuálního legislativního vývoje

Parental Allowance from the Point of View of Current Legislative Development
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá rodičovským příspěvkem a jeho aktuálním legislativním vývojem. Cílem práce je zaměřit se na podmínky nároku a způsoby čerpání této dávky sociálního zabezpečení a na odchylky v případě narození vícerčat. Dále si práce klade za cíl zhodnotit pracovněprávní souvislosti rodičovského příspěvku a srovnat jej s peněžitou pomocí v mateřství. Stěžejní částí práce je analýza aktuální …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with parental allowance and its current legislative development. The aim of the thesis is to focus on conditions of allowance entitlement and ways of drawing this social security allowance as well as departures in the case of high order multiple births. Furthermore, the thesis sets the goal of assessing the labour-law context of the allowance and comparing it with maternity …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 9. 2020
  • Vedoucí: JUDr. Jana Komendová, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Jan Horecký, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta