Jana Havránková, DiS.

Bakalářská práce

Porovnání podmínek poskytování hypotečních úvěrů a úvěrů ze stavebního spoření

Comparison the Conditions Provision for Mortgage Credit and Building Savings Credit
Anotace:
Práce popisuje právní rámec a obecnou charakteristiku hypotečních úvěrů a úvěrů ze stavebního spoření. Porovnává a vyhodnocuje nabídky hypotečních úvěrů a úvěrů ze stavebního spoření vybraných finančních institucí v České republice. Hlavní částí práce je charakteristika hypotečních úvěrů a úvěrů ze stavebního spoření ve třech bankovních domech a třech stavebních spořitelnách. Závěr práce je porovnání …více
Abstract:
My work describes legal framework and common characteristic of the mortgage credits and building saving credits. It compares and evaluates the mortgage credits and building saving supply of chosen financial institutions in Czech republic. The main part of my work is characteristic of the mortgage credits and building saving credits. The conclusion of my work is comparison of mortgage credits and building …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 7. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 8. 2010
  • Vedoucí: Ing. Ivana Eöllösová
  • Oponent: doc. Ing. František Pavelka, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS