Bc. Radovan Kovařík

Diplomová práce

Změny chemizmu odpadních vod ze zpracování cukru v akumulačních nádržích

Changes of chemism of wastewater from sugar processing in accumulation tanks
Anotace:
Diplomová práce se zabývá 6 ti měsíčním monitoringem a změnami chemizmu vody v nádržích cukrovaru v Hrušovanech nad Jevišovkou. Monitoring probíhal od 17. 4. 2018 do 3. 10. 2018 u 3 sedimentačních nádrží a u 1 akumulační nádrže. Sledování bylo prováděno mimo hlavní řepnou kampaň. Současně s odběrem vzorků z nádrží byly stanovovány hodnoty pH, teplota vody, vodivost – konduktivita a průhlednost. Následně …více
Abstract:
The diploma thesis deals with a six-month monitoring and changes of water chemism in tanks of sugar factory in Hrušovany nad Jevišovkou. The monitoring was carried out between 17 April 2018 and 3 October 2018 for 3 sedimentation tanks and 1 accumulation tank. It was carried out outside of the main beet campaign. At the time of sampling from the tanks, values of the following quantities were recorded …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Radovan Kopp, Ph.D.
  • Oponent: Jan Štěpina, externi

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta