Bc. Veronika Kostyálová

Diplomová práce

Dionýsos v umění a životě antického člověka (od rané až do pozdní antiky)

Dionysus in Art and Life of Men in Antiquity (From the early to the Late Antiquity)
Anotace:
Práce pojednává o Dionýsovi v umění a životě antického člověka. Popsány jsou mýty související s Dionýsovým narozením, objevením vína, putováním po světě, setkáváním s odpůrci, dobytím Indie a nakonec vstoupení na Olymp mezi božstva. Následuje historický vývoj jeho kultu v mínojském a mykénském období, v archaickém, klasické i hellénistickém Řecku, u Etrusků a v Římě až do nástupu křesťanství. Další …více
Abstract:
The thesis is about Dionysus in art and life of men in antiquity. There are described the myths associated with the birth of Dionysus, the invention of wine, terrestrial journey, meetings with adversaries, conquer of India and finally his Ascension to Olympus among the other gods. Next topic is historical development of his cult in Minoan an Mycenaean period, in the Archaic, Classical and Hellenistic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 9. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 9. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Marie Pardyová, CSc.
  • Oponent: Mgr. Balázs Komoróczy, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Archeologie / Klasická archeologie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.