Ing. Anton Demartyno

Bachelor's thesis

Online PR jako nový prvek v PR

Online PE as a new element in PR
Abstract:
Bakalářská práce „Online PR jako nový prvek v PR“ pojednává o moderním prvku online PR a o jeho možnostech. Cílem předkládané práce je podat základní informace o online PR a zjistit, zda je efektivním nástrojem pro řešení problémů v rámci PR aktivit.
Abstract:
Bachelor thesis „PR Online as a new element in PR“ deals with modern elements Online PR and its possibilities. The aim of this work is to provide basic information about PR Online and find out whether it is Online PR effective tool for addressing issues within PR activities.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 7. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 8. 2015
  • Supervisor: PhDr. Jana Matúšová, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Miloslava Kykalová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní