Ing. Anton Demartyno

Bachelor's thesis

Online PR jako nový prvek v PR

Online PE as a new element in PR
Anotácia:
Bakalářská práce „Online PR jako nový prvek v PR“ pojednává o moderním prvku online PR a o jeho možnostech. Cílem předkládané práce je podat základní informace o online PR a zjistit, zda je efektivním nástrojem pro řešení problémů v rámci PR aktivit.
Abstract:
Bachelor thesis „PR Online as a new element in PR“ deals with modern elements Online PR and its possibilities. The aim of this work is to provide basic information about PR Online and find out whether it is Online PR effective tool for addressing issues within PR activities.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 7. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 8. 2015
  • Vedúci: PhDr. Jana Matúšová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Miloslava Kykalová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní