František FROLÍK

Bakalářská práce

Politický konflikt v Katalánsku: regionálně-geografická analýza

Political conflict in Catalonia: regional-geographic analysis
Anotace:
Předkládaná bakalářská práce se zaměřuje na analýzu politického konfliktu v Katalánsku. Nejprve je analyzováno historické pozadí konfliktu, následně jsou zkoumány jednotlivé roviny konfliktu (ekonomická, politická, kulturní), a to především v současnosti. V závěru práce jsou nabízeny možné scénáře budoucího vývoje.
Abstract:
Submitted bachelor thesis is focused on the analysis of the political conflict in Catalonia. At first is analyzed the historical background of the conflict, then are explored individual parts of the conflict (economical, political, cultural), especially currently. In the conclusion of the thesis are offered possible scenarios of the future evolution.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Gustav Novotný

Citační záznam

Jak správně citovat práci

FROLÍK, František. Politický konflikt v Katalánsku: regionálně-geografická analýza. Ústí nad Labem, 2018. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Přírodovědecká fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Geografie / Geografie-Společenské vědy