Theses 

Competitiveness of Belarus in world markets – Dzmitry Rybalka

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy / International Business - Central European Business Realities

Dzmitry Rybalka

Diplomová práce

Competitiveness of Belarus in world markets

Bělorusku konkurenceschopnost na světových trzích

Anotace: Tato diplomová práce představuje nový přístup k měření Belarus'competitiveness. Aktuálnost tohoto výzkumu je spojena s absencí Běloruskem v studií Světové ekonomické fórum a Institut pro rozvoj managementu. Autor stanoveny následující cíle při spuštění výzkumu: analyzovat stávající pojetí národní konkurenceschopnosti, definovat základní faktory konkurenceschopnosti, aby přezkoumala takovou nástroj pro měření konkurenceschopnosti země jako souhrnných ukazatelů, měřit a předpovídat budoucí hodnoty národní konkurenceschopnost pro Bělorusko se dostupných údajů, použije 9-faktoru modelu Double Diamond založenou na Běloruska situaci a změřit její konkurenceschopnost relativně k zemím-konkurentů. Hlavní výzkumná Výsledkem je relativní konkurenceschopnost identifikovaného Běloruska a jeho klíčové faktory.

Abstract: This master thesis introduces the new approach to the measurement of Belarus'competitiveness. The topicality of this research is connected with absence of Belarus in the studies of the World Economic Forum and Institute for the Management Development. The author established the following goals while running the research: to analyze the existing concepts of national competitiveness, to define the essential factors of competitiveness, to examine such tool for measurement of national competitiveness as composite indices, to measure and forecast the future value of national competitiveness for Belarus with the available data, to apply 9-factor Double Diamond-based model to Belarus's situation and measure its competitiveness relatively to the countries-competitors. The main research outcome is the identified Belarus ' relative competitiveness and its key factors.

Klíčová slova: 9-factor model, Belarus, Národní konkurenceschopnost

Keywords: 9-factor model, composite indices, National competitiveness

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 8. 2015
  • Vedoucí: Karel Brůna
  • Oponent: Ondřej Šíma

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/55934


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 4. 2019 06:57, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz