Martina KREJČÍŘOVÁ

Bakalářská práce

Reklama, jak reklama ovlivňuje děti a etická stránka reklamy

Advertisement, how advertising affects children and ethical dimension of advertisement
Anotace:
Ve své bakalářské práci se zabývám reklamou, jejím vlivem na děti a etickou stránkou. Teoretická část pojednává o obecných informacích o reklamě, zmiňuji historii reklamy a reklamní prostředky, vnímání reklamy a psychologii reklamy. Zmiňuji také etický kodex reklamy. V praktické části se věnuji mediální výchově a uvádím praktické úkoly do vyučování pro žáky.
Abstract:
In my bachelor work I deal with advertising, its influence on children and the ethical aspect. The theoretical part deals with general information about advertising, mention the history of advertising and advertising agents, perception and psychology of advertising. I also mention ethical code of advertising. The practical part focuses on media education and we present practical tasks to the teaching …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 4. 2011
Identifikátor: 114132

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: ThMgr. Dušan Špiner, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KREJČÍŘOVÁ, Martina. Reklama, jak reklama ovlivňuje děti a etická stránka reklamy. Olomouc, 2011. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 08. 04. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání a výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses ra6373 ra6373/2
13. 4. 2011
Složky
Soubory
Marklová, E.
14. 4. 2011
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.