Martina KREJČÍŘOVÁ

Bachelor's thesis

Reklama, jak reklama ovlivňuje děti a etická stránka reklamy

Advertisement, how advertising affects children and ethical dimension of advertisement
Abstract:
Ve své bakalářské práci se zabývám reklamou, jejím vlivem na děti a etickou stránkou. Teoretická část pojednává o obecných informacích o reklamě, zmiňuji historii reklamy a reklamní prostředky, vnímání reklamy a psychologii reklamy. Zmiňuji také etický kodex reklamy. V praktické části se věnuji mediální výchově a uvádím praktické úkoly do vyučování pro žáky.
Abstract:
In my bachelor work I deal with advertising, its influence on children and the ethical aspect. The theoretical part deals with general information about advertising, mention the history of advertising and advertising agents, perception and psychology of advertising. I also mention ethical code of advertising. The practical part focuses on media education and we present practical tasks to the teaching …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 8. 4. 2011
Identifier: 114132

Thesis defence

 • Supervisor: ThMgr. Dušan Špiner, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KREJČÍŘOVÁ, Martina. Reklama, jak reklama ovlivňuje děti a etická stránka reklamy. Olomouc, 2011. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 08. 04. 2011

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta

PALACKÝ UNIVERSITY IN OLOMOUC

Faculty of Education

Bachelor programme / field:
Specialization in Pedagogy / Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání a výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání

 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses ra6373 ra6373/2
13/4/2011
Folders
Files
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
13/4/2011
Marklová, E.
14/4/2011
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.