Theses 

Reklama, jak reklama ovlivňuje děti a etická stránka reklamy – Martina KREJČÍŘOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání a výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání

Martina KREJČÍŘOVÁ

Bakalářská práce

Reklama, jak reklama ovlivňuje děti a etická stránka reklamy

Advertisement, how advertising affects children and ethical dimension of advertisement

Anotace: Ve své bakalářské práci se zabývám reklamou, jejím vlivem na děti a etickou stránkou. Teoretická část pojednává o obecných informacích o reklamě, zmiňuji historii reklamy a reklamní prostředky, vnímání reklamy a psychologii reklamy. Zmiňuji také etický kodex reklamy. V praktické části se věnuji mediální výchově a uvádím praktické úkoly do vyučování pro žáky.

Abstract: In my bachelor work I deal with advertising, its influence on children and the ethical aspect. The theoretical part deals with general information about advertising, mention the history of advertising and advertising agents, perception and psychology of advertising. I also mention ethical code of advertising. The practical part focuses on media education and we present practical tasks to the teaching of students.

Klíčová slova: Reklama, etika, etický kodex reklamy, rada pro reklamu, mediální výchova

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 4. 2011
  • Identifikátor: 114132

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: ThMgr. Dušan Špiner, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 08. 04. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

KREJČÍŘOVÁ, Martina. Reklama, jak reklama ovlivňuje děti a etická stránka reklamy. Olomouc, 2011. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 6. 2019 23:10, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz