Bc. Milan Václavek, DiS.

Master's thesis

Možnosti poměrného volebního systému do dolní komory Parlamentu České republiky

Possibilities of the proportional electoral system to the lower house of the Parliament of the Czech Republic
Abstract:
Poměrný volební systém do dolní komory Parlamentu České republiky nabízí z hlediska jeho výsledné konfigurace širokou škálu možností, jak prostřednictvím změny některých z jeho parametrů ovlivnit výsledek voleb. Tato diplomová práce je založena na zkonstruovaném analytickém aparátu, vycházejícím z aplikace vědecké metody modelování, kdy jsou na základě zjednodušeného matematického obrazu reality zkoumány …more
Abstract:
The proportional electoral system to the lower house of the Parliament of the Czech Republic offers a lot of possibilities how to influence the result of the elections by way of changing some of its parameters. This dissertation utilizes a created analytic apparatus based on the scientific method of making models when, on the basis of a simplified mathematical example of reality, the effects of different …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 4. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 6. 2016
  • Supervisor: PhDr. Mgr. Jan Šmíd, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Jan Hrubeš, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní