Bc. Martin Sokol

Master's thesis

Automatické testování webových aplikací

Automatic testing of web applications
Abstract:
The thesis acquaints the reader with the topic of software development and testing. It describes advantages and disadvantages of automatic testing with emphasis on testing user interface of web applications and also points to various problems connected with this process and offers several possible solutions. The thesis also contains methodology of complex testing in company oXy Online s.r.o.
Abstract:
Práca zoznamuje čitateľa s problematikou vývoja a testovania softvéru, popisuje výhody ako aj nevýhody automatického testovania, pričom sa zameriava na testovanie užívateľského rozhrania webových aplikácií. Ďalej poukazuje na rozličné problémy, ktoré sú s týmto procesom spojené a ponúka niektoré z možností ich riešenia. Práca zároveň obsahuje metodiku nasadenia komplexného testovania v spoločnosti …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 1. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 2. 2013
  • Supervisor: RNDr. Radek Ošlejšek, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Vít Zatloukal

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Master programme / field:
Applied Informatics / Service Science, Management and Engineering

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.