Bc. Lenka Pasecká

Diplomová práce

Užívání návykových látek v domovech pro seniory z pohledu pracovníků – zkušenosti a vliv na sociální interakce

Substance Use in Retirement Homes from the Perspective of Workers – Experiences and Impact on Social Interaction
Anotace:
Diplomová práce se zabývá zkušenostmi pracovníků s užíváním návykových látek klienty v domovech pro seniory. Cílem práce je zjistit, zda mají pracovníci ve vybraných domech pro seniory zkušenosti s uvedeným jevem, pokud ano, jaký to má dle jejich názoru vliv na sociální interakce v těchto zařízeních. Za účelem zkoumání byl realizován kvalitativní výzkum ve vybraných domovech pro seniory. Základní kontext …více
Abstract:
This thesis looks at the experience of workers of substance use by clients in retirement homes. The objective of the study is to ascertain whether workers in selected retirement homes have experience with the phenomenon described, and if so what impact they consider it to have on social interaction within these facilities. Qualitative research was undertaken to investigate the matter in selected retirement …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 1. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 1. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Magda Frišaufová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Zdeňka Dohnalová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Sociální práce