Bc. Lenka Pasecká

Master's thesis

Užívání návykových látek v domovech pro seniory z pohledu pracovníků – zkušenosti a vliv na sociální interakce

Substance Use in Retirement Homes from the Perspective of Workers – Experiences and Impact on Social Interaction
Abstract:
Diplomová práce se zabývá zkušenostmi pracovníků s užíváním návykových látek klienty v domovech pro seniory. Cílem práce je zjistit, zda mají pracovníci ve vybraných domech pro seniory zkušenosti s uvedeným jevem, pokud ano, jaký to má dle jejich názoru vliv na sociální interakce v těchto zařízeních. Za účelem zkoumání byl realizován kvalitativní výzkum ve vybraných domovech pro seniory. Základní kontext …more
Abstract:
This thesis looks at the experience of workers of substance use by clients in retirement homes. The objective of the study is to ascertain whether workers in selected retirement homes have experience with the phenomenon described, and if so what impact they consider it to have on social interaction within these facilities. Qualitative research was undertaken to investigate the matter in selected retirement …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 1. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 1. 2017
  • Supervisor: Mgr. Magda Frišaufová, Ph.D.
  • Reader: Mgr. et Mgr. Zdeňka Dohnalová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Master programme / field:
Social Policy and Social Work / Social Work