Theses 

Implementace systému kvality ve zdravotnickém zařízení – Bc. Karla Najmanová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Mendelova univerzita v Brně

Provozně ekonomická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná správa

Bc. Karla Najmanová

Diplomová práce

Implementace systému kvality ve zdravotnickém zařízení

Implementation of quality management system in hospital

Anotace: Diplomová práce se zabývá nastavením a praktickým zavedením systému ma-nagementu kvality ve zdravotnickém zařízení. Teoretická část práce je věno-vána základním pojmům z oblasti zdravotnictví, řízení kvality a související legislativy. Praktická část je věnována implementaci systému řízení kvality dle normy ČSN EN ISO 9001. Diplomová práce přináší ucelený pohled na proble-matiku řízení kvality ve zdravotnickém zařízení a univerzální plán pro nasta-vení a řízení kvality pro středně velkého zdravotnického zařízení.

Abstract: This diploma thesis deals with setting up and practical implementation of quality management system in hospital. Theoretical part of the thesis in-cludes basic terms regarding the health care, quality control and healthcare legislation. Practical part deals with implementation of quality management system according the technical norm ČSN EN ISO 9001. This diploma thesis brings the compact view of the issues regarding quality management in health care and the universal plan for setting up and managing the quality management system in a midsize hospital.

Klíčová slova: řízení kvality, Kvalita, zdravotnické zařízení, pacient, systém, proces, ISO.

Keywords: Quality, quality management, hospital, patient, system, process, ISO.

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 1. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Tomáš Pyšný, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
https://theses:jZyMy6f6qe4rffI@is.mendelu.cz/zp/51403 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 4. 2019 18:53, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz