Bc. Lucie PTAŠKOVÁ

Diplomová práce

Tak blízko, tak daleko

So nigh, so far
Anotace:
Diplomová práce je členěna do tří částí. Teoretická, praktická i didaktická část tematicky navazuje na zaměření mé praktické diplomové práce, ve které rozvíjím netradiční pohled na rostlinná semena prostřednictvím optických přístrojů. K praktickému provedení jsem využila techniku kresby na sklo. V teoretické části stručně představuji rostlinnou říši a využití rostlinných surovin ve výtvarném umění …více
Abstract:
Diploma thesis is devided into three parts. The theoretical, practical and didactic parts are all thematically connected with the practical part of my diploma thesis where I develop the non-traditional view on plant seeds via optical devices. I have used the drawing on glass technique to do the practical research. In the theoretical part I briefly present the plant kingdom and using of plants in the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 4. 2014
Zveřejnit od: 7. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 5. 2014
  • Vedoucí: prof. Ivo Chovanec, ak. soch.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PTAŠKOVÁ, Lucie. Tak blízko, tak daleko. Ostrava, 2014. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 7.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 7. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Učitelství výtvarné výchovy pro SŠ a ZUŠ